نوع نمایش
تغییر سایز قلم

هدف پايگاه اينترنتی مؤسسه حمايت از بيماران چشمی آرپی ، اطلاع رسانی در جهت آگاهی عمومی از اختلالات موروثی شبکيه چشم با نام رتينيت پيگمانتوزا ( آرپی) ميباشد. مطالب اين پايگاه اينترنتی بوسيله افرادی به تحرير درآمده که سالهای زيادی را با بيماری آر پی ارتباط داشته و يا با آن زندگی کرده اند و همچنين اساتيد درجه اول چشم پزشکی کشور يار ما در اين راستا ميباشند . اميدواريم که اين پايگاه در جهت کمک به بيماران آر پی و دوستان و اقوام آنان بتواند قدمهای مؤثری را بر دارد و همچنين اطلاعات لازم را در دسترس افرادی که با اين بيماران درارتباط ميباشند قرار دهد